All Open Jobs

Digital Marketing (Ads Optimize)

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนา Flow การขายและปรับปรุง Marketing Funnel เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนา Margin เพื่อเพิ่มกำไรผ่านช่องทางต่างๆ ให้กับแบรนด์ภายใต้บริษัท OpenDurian
 • ริเริ่มดูแล Marketing Strategy ตั้งแต่เริ่มต้นให้กับแบรนด์ใหม่ๆ ภายใต้บริษัท
 • ดูแลงานทางด้าน Digital Marketing ในส่วนของการวางกลยุทธ์การยิง Ads และแคมเปญต่างๆ ผ่าน Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, TikTok, IG, Line@ เป็นต้น รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ Google Analytics, SEO, SEM, Sale page (เน้น Facebook Ads)
 • บริหารต้นทุน และจัดทำรายงาน Performance รายงานแก่หัวหน้าและผู้บริหารโดยตรง
 • บริหารทีมภายในเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมี Content Creator, VDO Creative, Graphic และทีมนักวิชาการ
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ทีม Sales, ทีมพัฒนาสินค้า, ทีม Influencer, ทีม E - Commerce เป็นต้น
Qualifications
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing / Online Marketing / Ads Optimize
 • มีประสบการณ์ในด้านการยิงแอด (Ads Optimize) มา เช่น Facebook Ads, Tiktok, Line@ เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ เพื่อพัฒนาช่องทางการโปรโมทและจำหน่ายสินค้า เช่น Google Ads, Google Analytics, SEO/ SEM
 • สามารถค้นหาและเข้าใจ Insight ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ผ่านการวิเคราะห์ Customer Journey
 • มี Passion กับการร่วมพัฒนาธุรกิจการศึกษา และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน
 • ชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และชอบความท้าทายในการทำงานที่ไม่มีทำแค่ในกรอบหรือวิธีเดิมๆ
 • ชอบนำเสนอไอเดียและมองหา Solution ใหม่ๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • หากมีประสบการณ์ในการคุมทีมหรือเคยสอนงาน Coahing Team จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Project Manager (Marketing)

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • ติดตามการดำเนินการ Project ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในสายการตลาด เช่น Marketing หรือ Content Media
 • รายงานความคืบหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะต่างๆ กับทางผู้บริหาร
 • มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างทำ Project
 • ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ Project ประสบความสำเร็จ
 • จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอผู้จัดการและผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจทิศทางการทำงาน เช่น ติดตามวิเคราะห์ยอดขายรายวัน วิเคราะห์แนวโน้มยอดขายรายสัปดาห์ ฯลฯ
 • Visualize แผนงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยเข้าใจงานร่วมกันได้
Qualifications
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Project coordinator, Project management 1 ปีขึ้นไป ในสายการตลาด เช่น Marketing หรือ Content Media
 • สามารถใช้ Google Sheet และ G-suite อื่นๆ ได้ในระดับดี
 • มีความคล่องตัว ตัดสินใจด้วยตัวเองได้ รู้ว่าเรื่องไหนต้องปรึกษาก่อนตัดสินใจ
 • ยืดหยุ่นในเรื่องของรูปแบบการทำงานและเวลาได้บ้างเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ
 • มีทักษะการ Manage การสื่อสาร และการ present งานที่ดีเยี่ยม
 • สามารถ Manage Project และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถประสานงานระหว่างผู้บริหารและ Manager ได้
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Content Creator & Graphic Design

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • คิดและวางแผนกลยุทธ์การทำ Content เช่น Promotion ร่วมกับทีม Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของบริษัท
 • สร้างและโพสต์ Content พร้อมดูแลการเผยแพร่ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและให้มีความน่าสนใจบนสื่อ Social Media
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากผลลัพธ์พร้อม Feedback ที่ได้จาก Platform ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพของ Content ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • วางแผน Content รายสัปดาห์หรือรายเดือนให้กับแบรนด์
 • สื่อสารและประสานงานกับทีม Digital Marketing เป็นหลัก
Qualifications
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน Content Creator อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ (พิจารณาผู้สมัครที่มี Portfolio เท่านั้น)
 • สามารถทำภาพ Graphic Design ผ่านโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Adobe Illustrator ได้
 • สามารถถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นคนละเอียด จับประเด็นงานได้ ใช้ภาษาไทยได้ดี และถูกต้อง
 • เป็น Copywriter ที่ดี มี Sense ในการเขียน Content เช่น เขียนโยงกับ Trend ได้ / มีสกิลในการเล่นคำเยอะ / มีคลังคำศัพท์เยอะ
 • มี Sense ในการทำ Graphic เช่น ทำ Graphic Design ในเชิง Promotion ได้หลายรูปแบบ ใช้สีได้ดี รู้จุดเด่นของสินค้า
 • มี Passion ด้าน Marketing และการขาย
 • มี Self-management ที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มี can-do attitude รักการพัฒนาตัวเอง
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Business Analyst

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • Collaborate with stakeholders to gather and understand business requirements, objectives, and key performance indicators (KPIs).
 • Identify the need for technical assistance to help resolve problems.
 • Develop and communicate business requirements with relevant teams.
 • Plan and prioritize new features with the business and technical team through risk and cost-benefit analysis.
 • Design and create data visualizations and reports to effectively monitor business performance
 • Collaborate with technical teams to ensure proper data collection, integration, and storage processes.
 • Communicate with technical team leads, developers, and users to track and update project status.
 • Recommend business process redesign for the implementation of new features.
 • Review and approve test plans to ensure all business requirements are covered.
 • Monitor the testing process and resolve any issues that arise.
 • Monitor and analyze performance metrics to ensure user satisfaction.
Qualifications
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Minimum of 1 years of experience as a Business Analyst or in a similar role.
 • Strong problem-solving and systematic thinking skills.
 • Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze, and interpret large datasets.
 • Data visualization and data analysis experience are required.
 • Self-managing abilities, including maturity and good interpersonal skills.
 • Excellent communication skills to effectively collaborate with both technical and non-technical stakeholders.
 • Familiarity with Agile methodologies and project management principles is a plus.
 • This position has a pre-interview test.
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Senior HR officer (C&B)

Urgent
Human Resource
Permanent
Responsibilities
 • ดูแลงาน Payroll ทั้งกระบวนการ (ใช้โปรแกรมเงินเดือน My Empeo)
 • จัดทำข้อมูลสรุปค่าคอมมิชชั่น ต้นทุนแรงงาน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานเกี่ยวกับการปรับเงินพนักงาน เช่น ปรับระดับงาน ปรับตำแหน่ง โอนย้ายและการปรับโครงสร้างองค์กร
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน HR เช่น บันทึกข้อความหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ประกาศบริษัท
 • ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ และการจ้างงานคนพิการ
 • ดำเนินการ และตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษี ประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน
 • ดูแลงานเกี่ยวกับการตักเตือนและการลงโทษทางวินัย
 • ดูแลงานเกี่ยวกับสวัสดิการของบริษัท เช่น การเปรียบเทียบราคาประกันภัยกลุ่ม
 • ดูแลงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง ลาออกและการ Exit Interview
 • ดูแลงานนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เสนอผู้บริหารเพื่อการวิเคราะห์และการบริหารต่างๆ
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 9.00-18.00น.
Qualifications
 • มีประสบการณ์ทำงาน HR Payroll 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ KPI และแบบประเมินของบริษัท
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ได้ในระดับดี (Sumif, lookup, Pivot, Index, Match, ETC...)
 • มีความตั้งใจที่จะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร กล้าแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจด้วยข้อมูล
 • มีไอเดียการนำเสนอ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้ด้านภาษี และกฎหมายแรงงาน
 • เก็บความลับได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
 • ตำแหน่งงานนี้มี Test Excel ให้ทำก่อนนัดสัมภาษณ์งาน
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Online Sales

Urgent
Sales & Customer Service
Permanent
Responsibilities
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ ตอบแชทลูกค้าที่ทักมาสอบถาม รวมถึงการปิดการขายใน Page, LineOA และช่องทางการขายอื่นๆ (มีฐานลูกค้าไม่ต้องหาลูกค้าเอง)
 • สรุปยอดขายประจำวัน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
Qualifications
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่ (วุฒิการศึกษาปวส, ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้)
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย งานบริการผ่านสื่อออนไลน์
 • มีใจรักการขายการบริการ
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่องานสูง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้โดยไม่ติดเงื่อนไขใดๆ (7.00-16.00น./8.00-17.00น./ 12.00-21.00น. / 15.30-00.30น.)
 • กะดึกสามารถ work form home ได้
 • ทำงาน 5 วัน อาจจะหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางงาน)
 • หลังจากเซ็นสัญญาจ้าง ต้องเข้าบริษัททุกวันมา Train งาน กันก่อน 2 อาทิตย์ -1 เดือน ตาม Performance
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว