All Open Jobs

Marketing Communication

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • วาง Strategy ของการออก Content ของแบรนด์ตามโจทย์ที่ได้รับ เช่น โจทย์เพื่อการ สร้าง แบรนด์ / สร้างยอดขายสินค้าใหม่
 • Manage ทีม VDO Content ให้สามารถออก Content ได้ตามเป้า /ตามแพลนที่วางไว้ ช่วยวางแผนและแก้ไขปัญหาให้ทีมเมื่อเจอปัญหา
 • Track ข้อมูล และติดตามผลลัพธ์ วิเคราะห์เพื่อแก้ไขและพัฒนา
 • Initiate สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับ success เดิมๆ
 • ตำแหน่งนี้มี Test ให้ทำก่อนนัดสัมภาษณ์
Qualifications
 • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลหรือผู้ผลิต Content 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในสื่อ Online Platform (เน้น TikTok)
 • มีความเข้าใจ/ ประสบการณ์การสื่อสาร content เพื่อ objective ปิดการขาย & สร้างแบรนด์ให้เติบโต
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การวางเเพลน Content Strategy
 • มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
 • ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro / Photoshop / Capcut ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีม Content และเคยทำงานกับ Marketer
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ติดตามเทรนด์ใหม่ๆ ในวงการการตลาด มีการคิดริเริ่ม และทดลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิม
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

VDO Content Creator

Urgent
Content Creators
Permanent
Responsibilities
 • วางแผนผลิต ถ่ายทำ ตัดต่อ ใช้งาน ของคลิปวิดีโอ
 • เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงผลลัพธ์ ทางการตลาด เพื่อประกอบการผลิตคลิปวิดีโอ
 • นำข้อมูลต่างๆ มาจัดทำเป็น Script เพื่อผลิตเป็นคลิปวิดีโอ
 • ถ่ายทำคลิปวิดีโอ ( อย่างง่าย ด้วยมือถือ หรือ สามารถสื่อสารกับตากล้องเพื่อถ่ายทำ )
 • ตัดต่อ เล่าเรื่อง สื่อสารให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • ติดตามผลลัพธ์ เข้าประชุม รับฟีคแบคต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ และ พัฒนาชิ้นงานต่อไป
Qualifications
 • คิดอย่างเป็นระบบ วัดผลด้วยตัวเลขต่างๆ
 • คิดเพื่อพัฒนา ลองของใหม่แบบมีหลักการ
 • คิดให้เห็นภาพ รู้ว่าปลายทางชิ้นงานที่สำเร็จจะเป็นอย่างไร
 • คิดในมุมของคนดู ว่าดูจบแล้วรู้สึกอย่างไร
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Creative Content And Marketing Manager

Urgent
Production
Permanent
Responsibilities
 • กำหนด Key Message ของ Product
 • ให้คำแนะนำทีมให้การสื่อสาร Content ให้ตรงกับฟีเจอร์ของ Product รวมถึงสามารถดัดแปลงโจทย์ที่ได้รับเป็น Script สำหรับการถ่ายทำ
 • ให้คำแนะนำทีมในการใช้ SEO เพื่อสร้างสรรค์ Creative Content ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามแนวโน้มการตลาด เทรนด์ใหม่ ๆ กระแส Viral ใน Social Media และสร้าง Content ได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ใช้ Google Analytics / Social Listening เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา Content Strategy, Content Pillar ให้ตรงตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า รวมไปถึงวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทคู่แข่ง
 • ร่วมวางแผนกับทีมตลาด ทีมขาย และวางแผนการทำงานในส่วนของ Creative ให้สอดคล้องกันทุกช่องทาง และดำเนินงานตามแผนที่กำหนดได้
 • กำกับ ดูแลการผลิตสื่อวิดีโอ ตั้งแต่การรับโจทย์ การวางแผน ดำเนินงาน และติดตามผลลัพธ์
 • รวบรวมข้อมูล สรุปผลลัพธ์ของ Content วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้กับทีม
 • ผลักดันและพัฒนาคุณภาพของสื่อวิดีโอ/ Content และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทีม
 • กำกับ ดูแล และติดตามภาพรวมของทีม ทั้งด้านต้นทุนของทีม, จัดการ Workload, กำลังคน, การวาง Career Path, ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของทีม
 • กำกับ ดูแล และ Support สมาชิกในทีมให้คำแนะนำสมาชิกในทีมในการตัดสินใจและแนวทางแก้ไขปัญหา
 • พิจารณาผู้สมัครที่มี Portfolio เท่านั้น หรือยื่นผ่านทาง line : 064-931-5081
Qualifications
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Production 3ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านการตลาดดิจิทัลหรือผู้ผลิต Content
 • ยืดหยุ่นในเรื่องของรูปแบบการทำงานและเวลาได้บ้างเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ
 • ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro / Photoshop / Capcut (หากใช้ Adobe After effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Senior Digital Marketing

Urgent
Uncategorized
Permanent
Responsibilities
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนา Flow การขายและปรับปรุง Funnel การตลาด
 • สร้างยอดขายจากการทำการตลาดด้วย Facebook Ads โดยที่มีการ Optimize โฆษณาให้มี Performance สูงที่สุด ผ่านการยิงโฆษณา Conversion และสามารถสร้าง Landing Page / Sale Page ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถควบคุมรายได้ และค่าโฆษณาให้เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง
 • จัดทำรายงาน Performance รายงานแก่หัวหน้าและผู้บริหารโดยตรง
 • วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์โฆษณาด้วยตัวเองได้
 • สามารถวิเคราะห์ Ad Creative ได้ดี และสามารถแนะนำกับ Creator เพื่อพัฒนา Performance ได้
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เช่น ทีม Sale, ทีมพัฒนาสินค้า, ทีม Influencer, ทีม E - Commerce เป็นต้น
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ [Hybrid]
Qualifications
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing / Online Marketing / Ads Optimize
 • มีประสบการณ์ในด้าน Ads Optimize และความรู้ด้าน Facebook Ads
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาช่องทางการโปรโมทและจำหน่ายสินค้า เช่น Google Ads, Google Analytics, SEO/ SEM
 • สามารถค้นหาและเข้าใจ Insight ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ผ่านการวิเคราะห์ Customer Journey
 • มี Passion กับการร่วมพัฒนาธุรกิจการศึกษา และเติบโตไปด้วยกัน
 • ชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และชอบความท้าทายในการทำงานที่ไม่มีทำแค่ในกรอบหรือวิธีเดิมๆ เน้นนำเสนอไอเดียและมองหา Solution ใหม่ๆ ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการศึกษา ยินดีพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Online Sales Supervisor

Urgent
Sales & Customer Service
Permanent
Responsibilities
 • ช่วยบริหารและกำหนดกำลังคนในทีมขายทุกตลาดให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมกำหนดและปรับเป้าหมายตามความต้องการขององค์กร รวมถึงคาดการณ์การขายของทีม
 • ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมถึงสนับสนุนทีมขาย เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดยอดขาย
 • ดูแล รักษา ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าปัจจุบัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าใหม่
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ ตอบแชทลูกค้าที่ทักมาสอบถาม รวมถึงการปิดการขายใน Page Facebook, LineOA และช่องทางการขายอื่นๆ (มีฐานลูกค้าไม่ต้องหาลูกค้าเอง)
 • กำกับดูแลให้คำแนะนำ สอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงานแก่ทีมขายแต่ละตลาด
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
 • ช่วยผลักดันให้เกิดการนำรูปแบบการขายใหม่มาใช้กับองค์กร
Qualifications
 • มีประสบการณ์ด้านการขายได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในงานบริการผ่านสื่อออนไลน์ มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักการขาย และการบริการ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานหรือเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน
 • มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่องานสูง
 • มีพื้นฐาน Data Analysis สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมหรือระบบเกี่ยวกับการขาย และ Google Sheets
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

Online Sales (เจ้าหน้าที่ขายคอร์สเรียนออนไลน์)

Urgent
Sales & Customer Service
Permanent
Responsibilities
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ ตอบแชทลูกค้าที่ทักมาสอบถาม รวมถึงปิดการขายใน Page Facebook, LineOA และช่องทางการขายอื่น ๆ (มีฐานลูกค้าไม่ต้องหาลูกค้าเอง)
 • สรุปยอดขายประจำวัน
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
 • รูปแบบสัญญาจ้าง 3 เดือน (มีโอกาสต่อสัญญาหรือปรับเป็นพนักงานประจำ)
 • เงินเดือน 15,000+ Commission + ค่ากะ
Qualifications
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่ (วุฒิการศึกษาปวส, ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้)
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย งานบริการผ่านสื่อออนไลน์
 • มีใจรักการขายการบริการ
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบต่องานสูง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้โดยไม่ติดเงื่อนไขใดๆ (7.00-16.00น./8.00-17.00น./ 12.00-21.00น. / 15.30-00.30น.)
 • กะดึกสามารถ work form home ได้
 • ทำงาน 5 วัน อาจจะหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ (ตามตารางงาน)
 • หลังจากเซ็นสัญญาจ้าง ต้องเข้าบริษัททุกวันมา Train งาน กันก่อน 2 อาทิตย์ -1 เดือน ตาม Performance
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

English Educator

Urgent
Educators
Permanent
Responsibilities
 • ดูแลงานวิชาการของตลาดภาษาอังกฤษของคอร์สเรียน IELTS
 • วางแผนและจัดทำ content วิชาการภาษาอังกฤษลง social media
 • ตอบคำถามวิชาการ อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ (ผ่านทางแชท)
 • ตรวจสอบคุณภาพด้านวิชาการในตลาดที่ดูแล
 • สร้างสรรค์ไอเดียในชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานร่วมกับทีมการตลาด และประสานงานทีมอื่นที่เกี่ยวข้อง (Marketing, Graphic Design, Video content, etc.)
 • ทำงานร่วมกับนักเรียนและติวเตอร์ เพื่อให้ผู้ซื้อคอร์ส ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ เช่น (การรับตรวจการบ้านจากนักเรียนให้ติวเตอร์)
 • ประสานงานกับติวเตอร์ ทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตคอร์สเรียน สื่อการเรียน
 • ตำแหน่งงานนี้มี Test ให้ทำก่อนนัดสัมภาษณ์งาน
Qualifications
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีคะแนน TOEIC 800 + หรือมีความรู้เชิงวิชาการเกี่ยวกับการสอบ IELTS
 • มีทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดี สามารถย่อยเนื้อหาที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายได้
 • มีความเข้าใจในการสื่อสารกับคนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานภาษาอังกฤษน้อย
 • มีความละเอียด รอบคอบ สื่อสาร ประสานงานได้ดี
 • มี passion ในการทำงานสายวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอน
 • หากมีประสบการณ์การเป็น Tutor, สอนภาษาอังกฤษ หรือผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว