All Open Jobs

People Development Supervisor

Urgent
Human Resource
Permanent
Responsibilities
 • ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร/ทีม และ Job Description เพื่อวาง Career Path และ Succession Plan ให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน
 • จัดทำเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Road Map) ให้กับพนักงาน
 • วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร วางแผนการอบรมบุคลากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการฝึกอบรม และบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมเข้าในระบบ
 • เสริมสร้างความสุขและความผูกพัน (Engagement) ด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมของบริษัทฯ การสื่อสาร ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินงาน และติดตามผล
 • พัฒนาและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำรายงาน สถิติข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ สรุปผล และเสนอต่อผู้บริหาร และรายงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ติดต่อสื่อสารกับทีมต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลของพนักงานในแต่ละทีมอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมจัดทำ KPIs/OKRs สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี
Qualifications
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HRD 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม พิธีกร/วิทยากร จัดทำ KPIs/OKRs
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สามารถใช้ Google Sheet ได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และชอบความท้าทายในการทำงานที่ไม่มีทำแค่ในกรอบหรือวิธีเดิมๆ เน้นนำเสนอไอเดียและมองหา Solution ใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร
Benefits
 • Free Breakfast + Lunch
 • Snacks
 • Afterwork Party
 • Work from Home
 • Flexitime
 • Yearly Company Trip
 • Dental Care
 • Gym Membership
Location
315/30-32 โครงการพรีเมี่ยมเพลส เกษตร-นวมินทร์ , ถ. ประเสริฐมนูกิจ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Apply Now

บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว